Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

KoBO 2019. Ostatnie dni głosowania

KoBO 2019. Ostatnie dni głosowania

Zagłosuj na zadanie do Budżetu Obywatelskiego


Podaj dalej:

Do pobrania:

Aby zagłosować wystarczy być mieszkańcem Gminy Kobylnica i mieć ukończone 16 lat ! Głosowanie trwa od 6 sierpnia 2018 roku do 27 sierpnia 2018 roku. Punkty głosowania:
1) budynek UG Kobylnica (w godzinach pracy urzędu),
2) budynek GCKiP w Kobylnicy,
3) w czynnych świetlicach wiejskich na terenie Gminy,
4) w przypadku gdy świetlica będzie nieczynna oraz w miejscowościach, w których nie ma świetlicy, punkt głosowania będzie znajdował się u Sołtysa.

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 2 zadania z listy w następujący sposób:
1) jedno zadanie infrastrukturalne (w dowolnej grupie),
2) jedno zadanie społeczne (w dowolnej grupie), poprzez postawienie znaku "X" w odpowiednim polu w kolumnie "Wybór", następnie wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także zakreślić zawarte w karcie wszystkie oświadczenia oraz własnoręcznie podpisać się.
Zachęcamy do głosowania poprzez platformę internetową www.kobylnica.wybiera.pl, na której można zapoznać się ze szczegółowym opisem każdego zadania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod nr: 59 842 90 70 w. 241, 245, mailowo na adres: kobylnica@kobylnica.pl lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20 w Kobylnicy w poniedziałki od 8.30 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 –14.30.