Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym mikroinstalacji wykonanych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”, dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu PROSUMENT. Spotkanie odbędzie się dnia 19 lutego 2018 roku o godzinie 18:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (Sala teatralna), przy ulicy Wodnej 20/4 w Kobylnicy.

Uprzejmie informuję, że na spotkanie zaprosiłem przedstawicieli Spółki Hymon Energy z siedzibą w Tarnowie, która prowadzi konserwację i przeglądy gwarancyjne w/w instalacji oraz przedstawicieli Spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

Celem spotkania będzie omówienie i wyjaśnienie wątpliwości mieszkańców dotyczących między innymi następujących zagadnień:
  • zasad prawidłowego użytkowania mikroinstalacji,
  • prawidłowego odczytu ilości wyprodukowanej energii,
  • najczęściej występujących błędów inwertera,
  • sposobu rozliczenia nadwyżek energii.
Zachęcam do wzięcia czynnego udziału w spotkaniu.

Wójt Gminy Kobylnica

Leszek Kuliński