Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Utrudnienia w kilku miejscowościach

Utrudnienia w kilku miejscowościach

Czego możesz się spodziewać?


Podaj dalej:
Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 września 2017 roku będą występowały okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica”.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Gminę Kobylnica, a wykonawcą robót budowlanych jest KRĘŻEL Sp. z o. o. z siedzibą w Kobylnicy (76 – 251) przy ul. Kasztanowej 1.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) przebudowę istniejącej nawierzchni na nawierzchnię w technologii z kostki betonowej
2) przebudowę oświetlenia drogowego
3) kontynuację budowy lokalnego systemu zbierania ścieków z przebudową urządzeń wodociągowych.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 21.12.2017 r.
Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy (KRĘŻEL Sp. z o. o.) jest Piotr Łosko – kierownik budowy - tel. kont. 505 196 454. Osobą do kontaktu z ramienia Gminy Kobylnica jest Łukasz Malinowski – inspektor ds. inwestycji drogowych – tel. kont. 881 600 660.

UWAGA: W związku z prowadzonymi robotami drogowymi prosimy mieszkańców Ścięgnicy o wystawianie odpadów (zmieszanych, tworzyw sztucznych, biodegradowlanych) na skrzyżowania dróg:
1) Wrząca – Ścięgnica (początek miejscowości);
2) Ścięgnica – Bzowo (centrum miejscowości).

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 września 2017 roku ulega zmianie trasa kursowania zastępczej komunikacji autobusowej, wprowadzonej w związku z przebudową linii kolejowej numer 405 relacji Słupsk – Miastko – w związku z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu w miejscowości Ścięgnica.

Kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej odbywało się będzie od Kępic poprzez Tychowo, Kczewo i Słonowiczki w kierunku Słupska.
Dodatkowo z przedmiotowej trasy wyłączony zostanie tymczasowy przystanek w centrum miejscowości Wrząca, a w jego miejsce wprowadzony zostanie tymczasowy przystanek na żądanie w miejscowości Słonowiczki, na wysokości skrzyżowań dróg powiatowych w kierunku Wrzącej i Kczewa.

Przedmiotowe utrudnienia potrwają do dnia 21.12.2017 r.

Osobą do kontaktu z ramienia Gminy Kobylnica jest Łukasz Malinowski – inspektor ds. inwestycji drogowych – tel. kont. 881 600 660.

Za spowodowane utrudnienia z góry przepraszamy.