Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Pojemnik na odpady

Jaki warto wybrać?


Podaj dalej:
Kupując pojemnik na odpady zmieszane pamiętaj, aby był przystosowany do grzebieniowych mechanizmów załadowczych. Zapewnia to bezpieczne opróżnianie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu bezpylnego.

Są to pojemniki spełniające wymagania europejskiej normy PN-EN 840-1 dot. „ruchomych pojemników na odpady” do grzebieniowych mechanizmów załadowczych lub posiadające „deklarację producenta” o zgodności ze wskazaną normą.

Niektóre z pojemników nie posiadają zaczepów służących do ich mocowania, dlatego też nie zapewniają bezpiecznego opróżnienia, co prowadzi do ich pękania oraz zniszczenia. Tym samym firmy odbierające odpady komunalne nie mają możliwości zapewnienia bezpiecznego opróżniania tego typu pojemników, a co za tym idzie prawidłowej realizacji usługi.