Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wymień azbest przy wsparciu Gminy

Wymień azbest przy wsparciu Gminy

Złóż wniosek o dofinansowanie


Podaj dalej:

Do pobrania:

W związku z przystąpieniem Gminy Kobylnica do realizacji „Programu wymiany wyrobów zawierających azbest w Gminie Kobylnica” w roku 2017, uprzejmie informujemy, że do dnia 31 marca 2017r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego programu.

Termin składania wniosków wynika z konieczności sporządzenia kompletnego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017).

Kosztami kwalifikowanymi w niniejszym programie są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu, tj. po 31 maja 2017r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 25 Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem (059) 8429070 wew. 244.