Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Budowa drogowego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Kobylnica

Celem projektu była poprawa życia mieszkańców na terenie Gminy Kobylnica poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej z zakresu oświetlenia drogowego, warunkującego bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych


Podaj dalej:

Termin realizacji: sierpień - listopad 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 130 306,16 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

Sycewice, dz. nr 136 - 1 szt.; Słonowice, dz. nr 107/2 - 1 szt.; Zagórki, dz. nr 101 - 1 szt.: Kończewo, dz. nr 9 - 1 szt.; Runowo Sławieńskie, dz. nr 77/37 - 2 szt.; Kuleszewo, dz. nr 87, 146 - 3 szt.; Płaszewo, dz. nr 6 - 1 szt.; Żelkówko, dz. nr 243 - 1 szt.

Projekt dotyczy budowy drogowego oświetlenia hybrydowego w ilości 11 punktów oświetleniowych o łącznej mocy 0,62 kW.