Gmina Kobylnica
Powróć do: strona główna

Dla Inwestora

Gmina Kobylnica leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Zachwyca położeniem, krajobrazem, wieloma inwestycjami proekologicznymi, jak również bogatą ofertą przygotowaną z myślą o potencjalnych inwestorach. Stanowi przykład dobrze zorganizowanej, wielofunkcyjnej europejskiej gminy wiejskiej.

Proinwestycyjny nurt jest możliwy dzięki dogodnemu położeniu. Bliskie sąsiedztwo Słupska, Ustki i Trójmiasta umożliwia doskonały dostęp do szkolnictwa wyższego, kadry pracowniczej, dóbr kultury, rekreacji, licznych obiektów handlowych i wielu instytucji. Gmina leży przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu. Jej teren przecina droga krajowa nr 6, która biegnie od granicy z Niemcami przez Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż po Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu także trasa drogi krajowej numer 21, która łączy północ z południem kraju. 

Priorytetem dla samorządu jest systematyczne przekazywanie środków finansowych na remonty i budowę dróg gminnych oraz zaangażowanie finansowe w remonty dróg powiatowych, co jest podstawą działania rozwoju gospodarczego. Z myślą o inwestorach podejmuje się przedsięwzięcia polegające na zbrojeniu terenów pod budowę sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Wspierane są również działania związane z gazyfikacją gminy.

Na terenie Gminy Kobylnica prężnie działają przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie handlu, budownictwa, przemysłu czy przetwórstwa. Ważnym krokiem w rozwoju Gminy Kobylnica jest otwarcie się na nowych inwestorów chcących związać swoją działalność z najbliższym regionem. Specjalnie dla nich uruchomiono nowoczesną witrynę internetową, zawierającą informacje dotyczące gruntów przeznaczonych pod przyszłe inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. Na stronie www.nieruchomosci.kobylnica.pl znajdą Państwo również potrzebne dane związane z przeznaczeniem wybranego terenu oraz otrzymają możliwość zapoznania się z ulgami, które Gmina Kobylnica przygotowała z myślą o przyszłych inwestorach.