Gmina Kobylnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

Telefony alarmowe

 

  • Posterunek Policji w Kobylnicy tel: 47 74 20 417
  • Referat Straży Gminnej Urzędu Gminy Kobylnica tel: 59 841 07 55, 59 841 40 81
  • Straż Pożarna tel. alarmowy: 998
  • tel. alarmowy: 112