Gmina Kobylnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, porządek publiczny, obronność oraz ochrona przeciwpożarowa zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy. Stanowią jeden z głównych celów administracji publicznej, który jest istotny nie tylko ze względu na prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych, ale też na konieczność zapewnienia podstawowych potrzeb społeczności lokalnej, w tym potrzeby bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz niski stopień przestępczości są jednym z czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności naszej gminy. W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego wspólne działania na terenie gminy  podejmują Straż Gminna w Kobylnicy wraz z Posterunkiem Policji w Kobylnicy oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Poniżej znajdą Państwo informacje jak przygotować się do sytuacji kryzysowej, co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia.

Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie? Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym? Jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki? Jak postępować w sytuacji zagrożenia powodzi, huraganu, zatrucia czadem, pożaru…? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w poniższym linku.

Poradniki - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Pliki do pobrania:

Poradnik RCB bądź gotowy
Format: pdf, 2.75 MB