Gmina Kobylnica
Powróć do: Podatki

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Kobylnica w 2024 roku.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 stawki podatku wynoszą:

  • dla osób prowadzących gospodarstwo rolne: 224,075 zł od jednego hektara przeliczeniowego,
  • dla pozostałych osób: 448,15 zł od jednego hektara fizycznego.

Informacja dla osób fizycznych:

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność uzasadniająca powstanie obowiązku, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmieni się podstawa opodatkowania w zakresie podatku rolnego należy w terminie 14 dni złożyć informację w sprawie podatku rolnego IR-1.

Informacja dla osób prawnych:

Osoby prawne zobowiązane są do dnia 15 stycznia składać deklaracje na podatek rolny DR-1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistnieje okoliczność mająca wpływ na podstawę opodatkowania należy złożyć w terminie 14 dni korektę deklaracji.

Druki formularzy dostępne są na Portalu podatkowym.

Informacje oraz deklaracje można składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  Dodatkowe informacje pod nr telefonu 59 858 62 00 lub osobiście w pokoju nr 3, budynek B, w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek w godzinach od 7:30 do 14:30.