Gmina Kobylnica
Powróć do: Samorząd

Konsultacje społeczne

UCHWAŁA NR XXIII/185/2016 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/356/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 września 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobylnica

UCHWAŁA NR XXXIX/356/2013 RADY GMINY KOBYLNICA w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica

Zarządzenie Wójta Gminy Kobylnica nr 193/2021 z dnia 02.07.2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic jednostki pomocniczej Gminy Kobylnica.

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic - sołectwo Słonowice

Zarządzenie nr 307/2021 Wójta Gminy Kobylnica  z dnia 04.11.2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic jednostki pomocniczej Gminy Kobylnica - Sołectwo Bzowo - Kczewo.

Protokół z konsultacji społecznych w spawie zmiany granic jednostki pomocniczej Gminy Kobylnica- sołectwa Bzowo. 

Zarządzenie nr 98/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Statutów Sołectwa - zarządzenie 98/2022

Zarządzenie nr 140/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw

Sprawozdanie z konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030

Protokół z konsultacji społecznych w spawie przyjęcia Statutów Sołectw - zarządzenie 140/2022

Wyniki_konsultacji_społeczych_stypendia_sportowe