Gmina Kobylnica

Ziemia dla pokoleń – edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKO FOTON w Szkole Podstawowej w Kobylnicy

Projekt pn. „Ziemia dla pokoleń – edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKO FOTON w Szkole Podstawowej w Kobylnicy” uzyskał dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 1) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 (edycja 2023).

Wartość zadania: 66 250,13 zł

Wartość udzielonego wsparcia finansowego: 59 625,00 zł

Projekt obejmuje realizację następujących działań:

 1. Utworzenie pracowni Eko Foton: 
  Na potrzeby uruchomienia pracowni OZE przewidziano zakup wyposażenie tj.  stoliki trapezowe, krzesła uczniowskie, biurko dla nauczyciela, krzesło dla nauczyciela, fototapetę, stół demonstracyjny, witryny na pomoce dydaktyczne, szafę dwudrzwiową, tablicę suchościeralną, flipchart, monitor multimedialny, laptop oraz pomoce dydaktyczne w postaci: zestaw klocków - energia wiatru, zestaw klocków - energia słońca, zestaw klocków - energia wody, zestaw energetyka wiatrowa, zestaw pomocy LaboLAB-Energia. To działa, model konwersji energii słonecznej, wiatrak do pomiaru siły wiatru, przepływu prądu, wody, nasłonecznienia, mikroskopy optyczne, zestaw do badania wody, zestaw do badania gleby, zestaw do badania powietrza, plastikowe statywy na próbówki, waga elektroniczna, zestaw odczynników chemicznych, zestaw szkła laboratoryjnego, photon moduł ekologia, energia słoneczna - ogniwo fotowoltaiczne, autko z napędem wodorowym, monitor do pomiaru parametrów różnych energii odnawialnych, energia słoneczna i ogniwa wodorowe  - zestaw odnawialna energia, energia odnawialna – zestaw, maszyna elektrostatyczna, mały generator van der Graaffa, okulary ochronne.
  Oficjalne otwarcie pracowni zaplanowano na 12.10.2023 r.
 2. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze:
  Zajęcia w klasach I – III – 10 scenariuszy, w tym: Energia a środowisko, Jak korzystamy z energii, Jak schwytać energię wiatru i słońce, Czy OZE jest ekologiczne, Rodzaje energii, Sposoby oszczędzania energii, Ekologiczny dom).
  Zajęcia w klasach IV – VIII 10 scenariuszy, w tym: Emisja dwutlenku węgla, Energia a środowisko, Energia słoneczna, Energia wiatru, Energia wody, Energia z biomasy, Gaz z łupków, Współczesne zagrożenia energetyczne, Wiatr tanieje węgiel drożeje, Dom bez rachunków czy to możliwe.
  Zajęcia będą stanowiły urozmaicenie, uzupełnienie istniejącej podstawy programowej. Prowadzone będą w atrakcyjnym miejscu, z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, co istotnie wpłynie na ich odbiór przez uczniów. Scenariusze będą udostępniane innym placówką w celu wykorzystania.
 3. Utworzenie Szkolnego Klubu Słoneczna drużyna, który będzie pełnił rolę lidera realizowanych w ramach projektu zadań. Spotkania członków klubu będą odbywały się raz w tygodniu począwszy od września 2023 roku do maja 2024 roku. Docelowym miejscem spotkań będzie nowo powstała pracowania OZE Eko Foton.
 4. Konkursy o charakterze ekologicznym
  Przewiduje się zorganizowanie trzech konkursów w okresie dwóch lat szkolnych (I konkurs w II semestrze roku szkolnego 2023 /2024, I konkurs w II semestrze roku szkolnego 2023 /2024.
  Organizacja konkursów ma na celu przedstawienie tematyki OZE i efektywności energetycznej w formie artystycznej, chętnie wykorzystywanej przede wszystkim w pracy z małymi dziećmi. Dal których jest to najprostsza forma wypowiedzi.
 5. Kampania informacyjno – edukacyjna
  Kampania oparta na trzech filarach: edukowaniu, motywowaniu, integrowaniu mieszkańców Gminy. Prowadzona pod dwoma hasłami:
  • „Każdy WAT jest złota wart!” - celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii.
  • „Cud, miód i malina” – celem kampanii jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Promowanie obiegu zamkniętego w gospodarce.

Kampania będzie prowadzona przez okres jednego roku szkolnego. Przyczyni się ona do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, a tym samym na jakość i dobrostan życia ludzi teraz i w przyszłości. Grupą docelową są mieszkańcy regionu słupskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  

www.wfos.gdansk.pl 

EKOFOTON - Szkoła Podstawowa w Kobylnicy

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy