Gmina Kobylnica

Walce

Walce (Polska)

Gmina Walce położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, administracyjnie należy do powiatu krapkowickiego. Jej obszar to 6929 ha (w tym 400 ha lasów), ilości mieszkańców gminy liczy około 5420 osób. Od północy sąsiaduje z Krapkowicami, od zachodu i południa z gminą Głogówek, od wschodu z gminą Reńska Wieś, a od północnego-wschodu z gminą Zdzieszowice. Od 2006 roku gmina jest oficjalnie dwujęzyczna.

Pierwsze porozumienie z gminą Walce zostało zawarte w 2009 r. Porozumienie o bezterminowej współpracy partnerskiej zostało podpisane 18 czerwca 2021 roku podczas obchodów Dni Kobylnicy.

Więcej informacji o gminie Walce na oficjalnej stronie gminy.

Walce