Gmina Kobylnica

Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice

Projekt „Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice”, współfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2023) w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

W celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu, zasadna i konieczna jest realizacja planowanego zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice w miejscu, w którym do tej pory jej nie było.

W ramach zadania zaplanowano:
1) budowę drogi pieszej o długości 381 m i szerokości 2,00 m, którą od jezdni oddzielać będzie pas zieleni;
2) budowę zwykłego przejścia dla pieszych (w ciągu ulicy Oliwkowej) wraz z oświetleniem i oznakowaniem poziomym i pionowym, w tym m.in. aktywny znak D-6.

Kwota projektu ogółem: 586.811,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 469.448,80 zł.

Beneficjent: Gmina Kobylnica