Gmina Kobylnica

Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I

logo_pl_orzel50pc 

„Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap I" w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026

Umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Kobylnica w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: 48/PZS/2023 z dnia 16.02.2023 r.

Cel projektu:

Głównym celem inwestycji jest poprawa mobilności i dostosowanie infrastruktury drogowej do standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę dróg gminnych – ul. Modrzewiowej o dł. 241 mb i ul. Ku Słońcu w Łosinie o długości 188 mb wraz z budową odwodnienia i kanału technologicznego.

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa. Łączny planowany koszt inwestycji wyniósł 2.407.645,35 zł, w tym dotacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego ok. 80 %, tj. 1.923.349,15 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. Budowę sieci kanalizacji deszczowej
 2. Ul. Modrzewiowa:
  1. Roboty przygotowawcze- rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne
  3. Konstrukcja jezdni, chodników i zjazdów
  4. Elementy jezdni
  5. Prace towarzyszące
  6. Wykonanie oznakowania
 3. Ul. Ku Słońcu:
  1. Roboty ziemne
  2. Konstrukcja jezdni i zjazdów
  3. Elementy jezdni
  4. Roboty towarzyszące
  5. Wykonanie oznakowania
 4. Przebudowa w granicach drogi krajowej DK 21:
  1. Likwidacja istniejącego zjazdu
  2. Likwidacja istniejącej zatoki autobusowej
  3. Budowa nowej zatoki autobusowej
  4. Wykonanie nawierzchni nowego przejścia dla pieszych
  5. Wykonanie oznakowania
  6. Wykonanie kanału technologicznego
 5. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży drogowej i sanitarnej.

Efekt:

Wybudowano 428 m dróg gminnych (ul. Modrzewiowa i ul. Ku Słońcu w Łosinie) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (na potrzeby położenia światłowodu) oraz przebudową drogi krajowej DK21 (ul. Główna w Łosinie).

Termin realizacji:

I 2023 - X 2023.

Inwestycja zakończona.