Gmina Kobylnica

Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy

Flaga i Godło Polski

Umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Kobylnica w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: 27/PZS/2021 z dnia 11.08.2021 r.

Cel projektu:

Głównym celem inwestycji jest poprawa mobilności i dostosowanie infrastruktury drogowej do standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy

Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa. Łączny planowany koszt inwestycji wynosi 1.117.095,32 zł, w tym dotacja otrzymana  od Wojewody Pomorskiego ok. 80%, tj.  893. 676,26 zł.

Zakres inwestycji:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Budowę jezdni o szerokości 3,0 m wraz z obustronnie przylegającymi do jezdni opaskami z kostki betonowej o szerokości 1,0 m,

3. Budowę miejsc postojowych - 2 miejsca o wymiarach 3,6 m x 5,0 m oraz 13 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m,

4. Budowę zjazdów,

5. Wykonanie oznakowania,

6. Budowę kanału technologicznego,

7. Budowę odwodnienia drogi,

8. Nadzór inwestorski w branży drogowej i sanitarnej.

Efekt:

Planowanym efektem rzeczowym jest wybudowanie 374,45 m drogi gminnej (ul. Polnej w Kobylnicy)  wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego (na potrzeby położenia światłowodu).

Termin realizacji: IX 2021 -  II 2022

Inwestycja zakończona