Gmina Kobylnica

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Sycewicach

wraz z jego renaturyzacją

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „ Utrzymanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 70% środków kwalifikowanych.

Termin realizacji I etapu: wrzesień 2018 rok

Zakres rzeczowy, obejmuje:
a) renaturyzację zbiorników wodnych wraz z przebudową urządzeń odwadniających:
b) budowę pomostu drewnianego wraz z demontażem pozostałości po poprzednim pomoście;
c) budowę ścieżek pieszych z kruszywa oraz budowę utwardzeń pod ławkami oraz wiatami drewnianymi;
d) montaż tablicy informacyjnej