Gmina Kobylnica
Powróć do: Rok 2022

Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie

Zakres inwestycji obejmuje budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kruszynie. Inwestycja polega na budowie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową, ciągu pieszego wewnętrznego, 6 miejsc postojowych z wjazdem, nawierzchni bezpiecznej, piaskowej wokół urządzeń terenu rekreacyjnego oraz montażu linearium, podwójnej huśtawki, 4 szt. bujaków sprężynowych, karuzeli tarczowej , piaskownicy wypełnionej piaskiem oczyszczonym, ławek ze śmietnikami, stojaka na rowery, tablic informacyjnych oraz urządzeniu zieleni. W 2022 r. zrealizowany został II i III etap inwestycji. II etap inwestycji polegał na budowie wewnętrznego ciągu pieszego z kruszywa, nawierzchni bezpiecznej, piaskowej wokół urządzeń terenu rekreacyjnego oraz dostawie i montażu podwójnej huśtawki, 4 szt. bujaków sprężynowych, karuzeli tarczowej i piaskownicy wypełnionej oczyszczonym piaskiem. III etap inwestycji polegał na budowie ogrodzenia panelowego i dwuskrzydłowej bramy wjazdowej oraz montażu 3 szt. ławek parkowych.

Prace polegające na wykonaniu II i III etapu inwestycji zakończono w grudniu 2022 r.

Wykonawcą robót budowlanych II i III etapu inwestycji była firma: Józef Kozłowski z siedzibą w Tychowie.

Wartość umowy na wykonanie II i III etapu inwestycji łącznie wyniosła: 123.369 zł brutto, w tym za wykonanie etapu II: 103.812,00 zł brutto i etapu III: 19.557,00 zł brutto .

II etap inwestycji zrealizowano ze środków Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Sołeckiego i środków budżetu Gminy. III etap inwestycji zrealizowano ze środków budżetu Gminy.

Kobylnica-2869 

Kobylnica-2882 

Kobylnica-2866