Gmina Kobylnica
Powróć do: Rok 2023

Remont chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Kolejowej w m. Kobylnica – etap II

Remont chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Kolejowej w m. Kobylnica – etap II

Zakres rzeczowy obejmował:

- remont chodnika w ciągu drogi gminnej – ul. Kolejowej w m. Kobylnica o długości ok. 71,5 mb, od wysokości zjazdu na działkę nr 1571 do wysokości działki nr 335/1, poprzez wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej kostką betonową w kolorze szarym,

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów utwardzonych kostką betonową w kolorze grafitowym, 

- wykonanie stabilizacji z gruntocementu gr. 15 cm,

-wykonanie nowych krawężników wraz z uzupełnieniem z masy

- regulację studzienek,

- wykonania jednostronnych obrzeży.

Koszt inwestycji: 45 500,00 zł. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylnica

Wykonawca: firma Perfekto Sp. z o.o.

Termin realizacji: do 14.12.2023 r.

Zadanie zakończone.