Gmina Kobylnica

Przebudowa ulic Widzińskiej w Kobylnicy, Głównej w Widzinie, Akacjowej w Bolesławicach

Przebudowa dróg została zrealizowana w ramach projektu Przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 i 21 obsługującego węzły komunikacyjne obwodnicy miasta Słupska, obejmująca ciąg ulic Widzińska w Kobylnicy.

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Numer wniosku: ZFE.NPPDL.AS.7012/G-70/10

Numer umowy o dofinansowanie: 06-G/ZFE-III-NPPDL/11

Kwota całkowita: 5 244 115,33 PLN Poziom dofinansowania: 2 607 334,00 PLN wkład Gminy Kobylnica: 2 536 781,33 PLN wkład partnera - Powiat Słupski: 100 000,00 PLN

Termin realizacji: 2011 r.

Przedmiotem projektu była inwestycja liniowa z zakresu infrastruktury drogowej, polegająca na przebudowie 2 433,90 m ciągu dróg gminnych zapewniających połączenie dróg krajowych nr 6 i nr 21 oraz stanowiących dojazd do węzłów komunikacyjnych obwodnicy miasta Słupska. W ramach zadania przebudowano: ulicę Widzińską w Kobylnicy na odcinku o długości 1335,55 mb tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 do granicy geodezyjnej wsi Kobylnica; ulicę Główną w Widzinie na odcinku o długości 220,35 mb, tj. od granicy geodezyjnej wsi do obiektu mostowego obwodnicy miasta Słupska; ulicę Akacjową w Bolesławicach na odcinku o długości 878 mb, tj. od drogi krajowej nr 6 w kierunku wiaduktu obwodnicy miasta Słupska.