Gmina Kobylnica

OSP Sycewice

Historia jednostki

Adres jednostki: Sycewice, ul. Pocztowa 1A, 76-251 Kobylnica.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sycewicach powstała w 1990 roku. Jej założycielami byli Kazimierz Kalinowski i Wiesław Franczak. Do tego okresu istniała jako Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym założona w 1950 roku. W 1960 roku naczelnikiem był Julian Majchrzak, a w 1962 roku Antoni Kiełbasa.
Pierwszym pojazdem w jednostce był Żuk, następnie Star 244. W 2005 roku został on zastąpiony przez samochód ratowniczo-gaśniczy marki Magirus.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sycewicach od 15 marca 2000 r. jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 2006 roku oddano do użytku nową remizę strażacką.
Prezesi jednostki:
Kazimierz Kalinowski, Zdzisław Suduł, Sebastian Pustkowiak, Marcin Wejwer, Arkadiusz Knut, obecnie Krzysztof Woźniak (od 2021 r.)
Naczelnicy jednostki:
Wiesław Franczak, Czesław Kłudka, Krzysztof Woźniak, obecnie Marcin Mytryszyn (od 2021 r.)

Kadra

ZARZĄD OSP
1. Prezes KRZYSZTOF WOŹNIAK
2. Naczelnik MARCIN MYTRYSZYN
3. Sekretarz KAMIL WĄSIK
4. Skarbnik ALEKSANDRA PRZYBYŁ
5. Gospodarz MARCIN METZA

KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodnicząca MAGDALENA WOŹNIAK
2. Sekretarz WOJCIECH PARULSKI
3. Członek MARIUSZ SZUSTAKIEWICZ

CZŁONKOWIE OSP
1. RAFAŁ MYTRYSZYN
2. PIOTR KATA
3. PIOTR DZIWISZ
4. MARCIN METZA
5. SZYMON MAŚLAK
6. TOMASZ OSTROWSKI
7. ALEKSANDRA MAZUŚ
8. MARIUSZ GOYKE
9. KAROLINA CICHA - PARULSKA
10. WOJCIECH PARULSKI
11. KAROL WOJTERA
12. MARCIN WEIWER

Wyposażenie

MAGIRUS DEUTZ
Średni samochód gaśniczy MAGIRUS DEUTZ 2,5/16 , autopompa, zbiornik wodny 2500 l, pojemność zbiornika na środek pianotwórczy 500 l, załogę może stanowić maksymalnie 6-osobowy zespół.

Ratownictwo techniczne
Pompa hydrauliczna z zasilaniem akumulatorowym, nożyce, rozpieracz, cały zestaw ratownictwa technicznego jest firmy HOLMATRO.

Zestaw Ratownictwa Medycznego
Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 oraz deska ortopedyczna.

Doposażenie jednostki
W ramach realizacji projektu partnerskiego z budżetu Gminy Kobylnica oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG zakupiono:
· Defibrylator ME PAD + Defibrylator ME PAD Trainer;
· Rozpieracz kolumnowy teleskopowy TR5350 LP;
· Zestaw poduszek wysokiego ciśnienia; w skład których wchodzą poduszka wysokociśnieniowa HLB5, poduszka wysokociśnieniowa HLB10, sterownik DCV 10U, reduktor PRV 823 AU, wąż pneumatyczny AH5 YU, wąż pneumatyczny AH5BU, butla stalowa CYL-1640;
· Zestaw do stabilizacji pojazdów ;
· Wentylator oddymiający mgłowy PH-VP540;
· Zestaw oświetleniowy Peli 9460 RALS;
· 2 motopompy pożarnicze TOHATSU M16/8 VE 1500;
· Kamera termowizyjna UCF 7000;
· Detektor wielogazowy X-am 2500;
· 12 kompletów ochronnych strażaka, w skład którego wchodzą: hełm strażacki, komplet łączności podhełmowej, ubranie specjalne (bojowe), buty specjalne skórzane, rękawice strażackie, kominiarka strażacka;
· Zestaw komputerowy.

Nowy zestaw PSP R1
W sierpniu 2018r. w ramach realizacji projektu z budżetu Gminy Kobylnica oraz dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości zakupiono Zestaw PSP R1 (Water Jel), w skład którego wchodzą:
· torba medyczna PSP R1 Florian;
· deska ortopedyczna Optima wraz ze stabilizatorem głowy i 4 pasami;
· zestaw szyn Kramera.

IVECO EUROCARGO

W 2021r. jednostka wzbogaciła się o nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 IVECO EUROCARGO.