Gmina Kobylnica

Modernizacja drogi gminnej Nr 114024G

relacji Kruszyna - Lulemino

W dniu 24 września 2018 roku podpisana została umowa o roboty budowlane dotyczące modernizacji drogi gminnej Nr 114024 G Kruszyna – Lulemino. To kontynuacja robót budowlanych z roku 2017.

Zakres zadania w roku 2018 obejmuje wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z betonu towarowego na odcinku o łącznej długości 755 m. Dodatkowo wykonane zostaną obustronne pobocza utwardzone z kruszywa łamanego.

Termin realizacji robót budowlanych: do dnia 31.10.2018 roku

Wartość robót budowlanych: 406 158, 31 zł

Zadanie jest dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 110 745 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest Piotr Lorek, prowadzący działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LOREK Piotr Lorek z siedzibą w Słupsku.