Gmina Kobylnica

Kwakowo czekają spore inwestycje

Chodniki, poprawiony most i pętla

Nowe chodniki i pętla autobusowa powstaną w Kwakowie. Będzie to możliwe dzięki współpracy Gminy Kobylnica i gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obie strony podpisały już w tej sprawie stosowne dokumenty, niebawem rozpoczną się pierwsze prace. Na tym jednak nie kończą się inwestycje, jakie w najbliższych tygodniach będą mieć miejsce w Kwakowie. Poprawiony zostanie bowiem także stan mostu na rzece Kwaczej.

Pieniądze, które potrzebne były na sfinansowanie całej inwestycji, pochodzić będą z budżetu Gminy Kobylnica i środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zadanie pod nazwą „Budowa pętli autobusowej w ciągu drogi krajowej Nr 21 wraz z budową ciągów pieszo – jezdnych w miejscowości Kwakowo” pochłonie 869 tysięcy złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, bo 540 tysięcy, stanowić będzie udział Gminy Kobylnica.

- W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowana zostanie pętla autobusowa wraz z chodnikiem do szkoły podstawowej oraz ciągi pieszo – jezdne w obrębie kościoła i w ciągu ulicy Cichej – mówi Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński. Pierwsze prace rozpoczną się niebawem. Na ich ukończenie będziemy musieli poczekać do zimy. Według harmonogramu kompleksowe zakończenie robót budowlanych planowane jest na listopad.

Dodatkowo na spotkaniu, w trakcie którego doszło do podpisania porozumienia o wspólnej realizacji projektu, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji przekazali Wójtowi informację o innej inwestycji, którą już wkrótce będzie prowadzić GDDKiA. Mowa o przebudowie przepustu i mostu na rzece Kwaczej wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 21 w Kwakowie. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2017 roku a planowany termin zakończenia prac to koniec września 2017 roku.

Pierwsze utrudnienia w ruchu pojazdów samochodowych mogą pojawić się od 10 lipca, z uwagi na wprowadzenie w ciągu drogi krajowej Nr 21 ruchu wahadłowego.

Całkowita wartość prac związanych z renowacją przepustu i wykonaniem dojazdów w ciągu drogi Nr 21 w Kwakowie sięgnie 1 950 800 zł.