Gmina Kobylnica
Powróć do: Rok 2022

Doposażenie placu zabaw w Kończewie

W ramach inwestycji doposażono plac zabaw w Kończewie w urządzenie edukacyjno-zabawowe typu panel liczydło.

Prace inwestycyjne zakończono w czerwcu 2022 r.

Wykonawcą robót była firma: Józef Kozłowski z siedzibą w Tychowie.

Wartość umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie prac inwestycyjnych wyniosła: 1.943,40 zł brutto.

Inwestycję zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.