Gmina Kobylnica
Powróć do: Rok 2021

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Kończewo, na działce nr 277 (ulica Leśna)

W dniu 09.08.2021r. Gmina Kobylnica przekazała plac budowy dotyczący zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Gminy Kobylnica w  miejscowości  Kończewo, na działce nr 277 (ulica Leśna)”.

  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)    budowa sieci wodociągowej z rur PE 90 na działce nr 277 położonej w pasie drogowym drogi gminnej (ulica Leśna) od węzła W1 (poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 277) do węzła W6 wraz z montażem hydrantów podziemnych, 

2)    budowa wypustów wodociągowych z rur PE 40 do działek nr 252/2, 252/3, 252/4,

3)    budowa sieci kanalizacji z rur PCV 200 na działce nr 277 położonej w pasie drogowym drogi gminnej (ulica Leśna) od węzła S1 (poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w działce nr 277) do węzła S5 wraz z montażem studni rewizyjnych, 

4)    budowa wypustów sanitarnych z rur PVC 160 do działek nr 252/2, 252/3, 252/4,

5)    odtworzenie istniejącej nawierzchni,

Wartość  zadania brutto: 78 999, 96 zł.

Termin wykonania zadania: do 27 października 2021r.