Gmina Kobylnica

Budowa placu zabaw w miejscowości Żelkówko

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żelkówko - etap II.

Inwestycja zrealizowana była z budżetu Gminy Kobylnica.

Termin realizacji: 2010 - 2011 rok

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 15 565,31 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

  • montaż zjazdu linowego;
  • montaż drążków gimnastycznych potrójnych;
  • montaż równoważni łamanej;
  • montaż slalomu;
  • montaż ławek;
  • montaż kosza na śmieci;
  • wykonanie płotu;
  • nasadzenia drzew i krzewów;
  • wykonanie trawników parkowych.