Gmina Kobylnica

Budowa drogowego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kobylnica

Celem projektu była poprawa życia mieszkańców na terenie Gminy Kobylnica poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej z zakresu oświetlenia drogowego, warunkującego bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych.

Termin realizacji: wrzesień 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 47 532,51 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach:

  • Kruszyna, dz. nr 205/8 - 2 szt.;
  • Kwakowo, dz. nr 143 - 1 szt.