Gmina Kobylnica

Sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki JELCZ

zdjęcie wozu strażackiego jelcz

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza postępowanie na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki JELCZ 004

Dane techniczne:

Typ-model: JELCZ 004 (samochód specjalny, pożarniczy)

Nr rejestracyjny: SPC 7184

Rok produkcji: 1977

Pojemność silnika/moc:11100cm3/176kW 

Nr identyfikacyjny: 0333

Data pierwszej rejestracji: 06.07.1977 r.

Badanie techniczne: brak aktualnego badania technicznego (30.05.2023 r.).

Seria i numer dowodu rejestracyjnego: SERIA DR/BAL 1631259

Przebieg w km: 27518 KM + mtg

Masa całkowita/własna: 15700 kg/9050 kg

Cena wywoławcza: 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Opis przedmiotu postępowania: pojazd o normatywnym zużyciu eksploatacyjnym, osprzęt 
i wyposażenie specjalistyczne kompletne. 

Nadwozie: sprawne technicznie o zużyciu eksploatacyjnym wynikającym z lat i przebytych kilometrów, przewody hydrauliczne i ich osadzenia – szczelne, bez uszkodzeń, kabina bez uszkodzeń mechanicznych- z pełnym oszkleniem, powłoka lakiernicza jednolita z częściową jej utratą na poszczególnych elementach, osprzęt sprawny technicznie, wykazuje zużycie eksploatacyjne wynikające z lat eksploatacji i przebiegu; 

Podwozie: podzespoły podwozia (kierowniczy, hamulcowy, zawieszenia) sprawne technicznie 
z typowymi śladami zużycia eksploatacyjnego wynikającymi z lat eksploatacji i przebytych kilometrów.

Silnik napędu: praca silnika równomierna niezależnie od prędkości obrotowej, nieznaczne wycieki,  wskazania zegarów na pulpicie sterowniczym potwierdzają sprawności silnika. UWAGA: stwierdzono trwałe uszkodzenie (zablokowanie)skrzyni biegów;

Osprzęt i wyposażenie: akumulatory sprawne, wyposażenie standardowe dla tego typu i modelu- nie stanowi przedmiotu sprzedaży. 

Ogumienie: 6 sztuk zużyte w 60% (układ napędowy 4x2).   

Sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Dodatkowe informacje o przedmiocie postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy  Kobylnica ul. Główna 20 w godz. 730 – 1530, pokój nr 10, budynek A lub telefonicznie tel. 59 858 62 00 wew. 259.
Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z P. Jarosławem Wilczyńskim tel. +48 508 633 036.
Oferty z proponowaną ceną brutto należy składać wg. załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu marki JELCZ JELCZ 004 (samochód specjalny, pożarniczy)” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kobylnica@kobylnica.pl.

Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20 pokój nr 2 (Biuro Obsługi Interesanta), do dnia 22.12.2023 r. do godz. 10.00.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2023 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Kobylnica.
W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje negocjacje dla oferentów, którzy zaoferowali  jednakowe ceny w tym samym dniu o godz. 12:00.
Sprzedający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania powodu bez wybrania którejkolwiek z ofert, w każdym czasie, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów.

 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności