Gmina Kobylnica

Konsultacje społeczne w sprawie byłych cmentarzy ewangelickich w Kobylnicy i Sierakowie Słupskim

Dnia 13 października 2023 r. Wójt Gminy Kobylnica ogłosił przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kobylnica w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obszarów byłych cmentarzy ewangelickich, znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica dz. nr 765 i Sierakowo Słupskie dz. nr 116/2.

Konsultacje w tym zakresie przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 23 października 2023 roku do dnia 6 listopada 2023 roku.

Formularz ankiety stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 270/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 października 2023 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obszarów byłych cmentarzy ewangelickich, znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach Kobylnica dz. nr 765 i Sierakowo Słupskie dz. nr 116/2 jest dostępny na stronie Internetowej Gminy Kobylnica, BIP Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce Konsultacje Społeczne, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylnica przy ulicy Głównej 20 w Kobylnicy (budynek B), tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/2.

Wypełnione formularze ankiet należy składać od dnia 23 października 2023 roku do dnia 6 listopada 2023 roku w:

  • sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2;
  • lub listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica;
  • na adres e-mail: sekretariat@cuwkobylnica.pl,

przy czym decydująca jest data wpływu ankiety do jednostki.

Pliki do pobrania:

Wynik konsultacji
Format: pdf, 55.48 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności