Gmina Kobylnica

Konsultacje społeczne w sprawie przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica i miejscowości Zbyszewo

Dnia 13 października 2023 r. Wójt Gminy Kobylnica ogłosił przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobylnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kobylnica w sprawie określenia zasad  i trybu korzystania z przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica i miejscowości Zbyszewo w gminie Kobylnica.

Konsultacje w tym zakresie przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 23 października 2023 roku do dnia 6 listopada 2023 roku.

Formularz ankiety stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 272/2023 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 13 października 2023 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica i miejscowości Zbyszewo w gminie Kobylnica jest dostępny na stronie Internetowej Gminy Kobylnica, BIP Urzędu Gminy Kobylnica w zakładce Konsultacje Społeczne, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylnica przy ulicy Głównej 20 w Kobylnicy (budynek B), tablicy ogłoszeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/2.

Wypełnione formularze ankiet należy składać od dnia 23 października 2023 roku do dnia 6 listopada 2023 roku w:

  • sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2;
  • lub listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica;
  • na adres e-mail: sekretariat@cuwkobylnica.pl ,

przy czym decydująca jest data wpływu ankiety do jednostki.

Pliki do pobrania:

Wynik konsultacji
Format: pdf, 55.91 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności