Gmina Kobylnica

Budowa drogi gminnej

ulicy Rzecznej w Kobylnicy - etap I

Założeniem zadania inwestycyjnego jest poprawa warunków i komfortu ruchu drogowego, jak również bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Rzecznej poprzez wykonanie nowej nawierzchni ulicy w technologii utwardzonej z kostki betonowej.

Termin realizacji inwestycji: do dnia 31.12.2019 roku

Wartość robót budowlanych: 609 599,56 zł

Zakres rzeczowy inwestycji, obejmuje:

  • budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
  • budowę zjazdów,
  • budowę miejsc postojowych,
  • wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych;
  • wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez montaż oznakowania pionowego
  • zagospodarowanie terenów zielonych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Robót Drogowych FRAGES Franciszek Gesner z siedzibą w Kobylnicy.