Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zmiany godzin pracy Urzędu Gminy

Zmiany godzin pracy Urzędu Gminy

Zmiany zaczną obowiązywać od 1. lipca


Podaj dalej:
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Gminy Kobylnica, mając na względzie konieczność dopasowania organizacji pracy Urzędu do potrzeb oraz podniesienia jakości i efektywności usług świadczonych przez pracowników Urzędu uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 lipca 2019 roku Urząd Gminy Kobylnica czynny będzie w następujących godzinach:

1. poniedziałek 7.30 – 16.30
2. wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
3. piątek 7.30 – 14.30.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na coraz większą liczbę napływających do Urzędu spraw i wniosków oraz potrzebę ulepszenia organizacji pracy z dniem 01 lipca 2019 roku ustalam każdy piątek dniem przeznaczonym na pracę urzędnika (tj. bez obsługi interesantów).

W związku z powyższym, po wprowadzeniu zmian przyjmowanie interesantów przez komórki organizacyjne Urzędu odbywać się będzie codziennie, poza piątkiem, w godzinach pracy Urzędu, za wyjątkiem kasy oraz stanowiska ds. ewidencji ludności i stanowiska ds. dowodów tożsamości i rejestru wyborców, które przyjmują interesantów w następujących godzinach:

1) kasa:
poniedziałek od 8.00 do 15.00,
wtorek - czwartek od 7.30 do 14.00,
piątek od 7.30 do 13.30,

2) stanowisko ds. ewidencji ludności i stanowisko ds. dowodów tożsamości i rejestru wyborców:
poniedziałek od 8.00 do 16.30,
wtorek – piątek od 7.30 do 14.00