Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników

Zgłoszenia dot. zimowego utrzymania dróg należy składać telefonicznie pod numery telefonów:
- w godz. 7:30 - 15:30
59 841-59-12 – Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, pok. nr 2 i 5
- w godz. 15:30- 7:30
Osoby odpowiedzialne za koordynację zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica:
1. Zdzisław Lesiecki - tel. 601 950 844
2. Remigiusz Ciereszko - tel. 798 457 998
3. Dorota Miedzińska - tel. 790 891 090
Uwaga: ww. osoby pełnią dyżury zgodnie z grafikiem umieszczanym na stronie internetowej Gminy Kobylnica (kobylnica.pl)

DROGI GMINNE
Informacja odnośnie wymagań ujętych w umowie na usługę dot. zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica na lata 2019 - 2020 – umowa Nr CUW-DOR.272.13.2019 z dnia 19.11.2019 r.
1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje w szczególności (zarówno w dni robocze jak i świąteczne):
1) Odśnieżanie - całej szerokości jezdni, skrzyżowań, rozjazdów, przejść dla pieszych z wyspami dzielącymi, wysepek przystankowych, zatok autobusowych, miejsc służących do zawracania autobusów szkolnych, parkingów oraz chodników (pługiem lekkim). Przy odśnieżaniu skrzyżowań należy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu ze środka skrzyżowania. Przejścia dla pieszych z wyspami dzielącymi, które zostały zasypane śniegiem w wyniku odśnieżania dróg należy oczyścić ręcznie.
2) Likwidację śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni dróg w miejscach wyznaczonych (skrzyżowania, odcinki o pochyleniu pow. 4%, odcinki jezdni wzdłuż przystanków autobusowych)- standard III ZUD oraz w miejscach decydujących o możliwości ruchu- standard IV ZUD, mieszanką piaskowo-solną o stężeniu 20%.
3) Likwidację śliskości zimowej poprzez posypanie nawierzchni dróg na całej długości solą zroszoną - tylko drogi utrzymywane w II standardzie ZUD.
4) Likwidację śliskości zimowej poprzez odśnieżanie oraz posypanie piaskiem nawierzchni chodników, parkingów oraz zatok autobusowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia niezbędnej ilości sprzętu potrzebnego do realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia opadów śniegu i śliskości zimowej, w terminie nie później niż 1 godziny od wezwania przekazanego telefonicznie albo w innym terminie wskazanym w drodze telefonicznej przez osobę występującą po stronie Zamawiającego.

WYKAZ ZADAŃ DOT. UTRZYMANIA ZIMOWEGO NA TERENIE GMINY KOBYLNICA 2019-2020
DROGI I CHODNIKI GMINNE - UTRZYMANIE ZIMOWE
realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „KRĘŻEL" w oparciu o umowę Nr CUW-DOR.272.13.2019 z dnia 19.11.2019 r. na terenie Gminy Kobylnica w umownym podziale na niżej wymienione rejony:
Zadanie nr 1: rejon zimowego utrzymania dróg obejmujących sołectwa oraz miejscowości Kobylnica, Bolesławice, Widzino, Łosino wraz z miejscowością Zajączkowo, na których utrzymanie w zależności od potrzeb będzie można skierować do 6 jednostek;
Zadanie nr 2: rejon zimowego utrzymania dróg obejmujących sołectwa Sycewice, Zębowo, Kwakowo wraz z miejscowością Maszkowo, Kruszyna, Komiłowo, Płaszewo, Żelkówko wraz z miejscowością Żelki, Lubuń, Lulemino, na których utrzymanie w zależności od potrzeb będzie można skierować do 4 jednostek;
Zadanie nr 3: rejon zimowego utrzymania dróg obejmujących sołectwa Reblino wraz z miejscowością Reblinko, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Słonowiczki, Wrząca, Ścięgnica, Zagórki wraz z miejscowością Zbyszewo, Bzowo, Kczewo, Komorczyn na których utrzymanie w zależności od potrzeb będzie można skierować 2 jednostki;
Zadanie nr 4: rejon zimowego utrzymania dróg obejmujących sołectwa Sierakowo, Kończewo, na których utrzymanie będzie skierowana l jednostka.

„KRĘŻEL Sp. z o.o." 76-251 Kobylnica ul. Kasztanowa l
- 59 842-99-82
Osoby odpowiedzialne: Ryszard Dybek - 505-196-452, Henryk Pepliński - 505-196-453

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE na terenie GMINY KOBYLNICA
UTRZYMANIE ZIMOWE realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku w oparciu o umowę Nr CUW-DOR.272.4.2019 z dnia 30.04.2019 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. - 59 843-40-22 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 112
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Koper - 605-190-197, Kordian Bruździński - 605-454-439, Dyspozytor - 59 842-56-63 lub 695 900 880