Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zgłaszanie projektów do KoBO 2020. Jeszcze dziś.

Jeszcze tylko dzisiaj można zgłosić swój projekt do KoBO.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Do 4 lipca 2019 roku można składać formularze zgłoszeniowe propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Gminy Kobylnica na rok 2020. W tym roku zarezerwowaliśmy na ten cel jeszcze więcej pieniędzy, bo aż 500 tysięcy złotych. Zachęcamy do angażowania się w całe przedsięwzięcie i skorzystania z możliwości, jakie daje KoBO.

W jaki sposób przedstawić swoją inicjatywę lub przedsięwzięcie?

W tegorocznej edycji Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego, tak jak w roku ubiegłym, jest możliwość zgłaszania zadań na dwa sposoby. Jedną z możliwości jest zgłoszenie on – line poprzez platformę internetową https://kobylnica.budzet-obywatelski.org

Swój wniosek możemy również dostarczyć osobiście, do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica. Stosowny formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy jak również na platformie https://kobylnica.budzet-obywatelski.org oraz stronie internetowej www.kobylnica.pl

Każda propozycja zadania musi być poparta podpisami mieszkańców Gminy w ilości:
· Grupa 1– 1 podpis mieszkańca
· Grupa 2 – 1 podpis mieszkańca
· Grupa 3 – 2 podpisy mieszkańców
- Grupa 4 – 3 podpisy mieszkańców
· Grupa 5 – 3 podpisy mieszkańców

W przypadku zgłaszania zadania w formie elektronicznej (poprzez platformę) wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w formie tradycyjnej listę z podpisami mieszkańców Gminy Kobylnica, popierających propozycję zadania do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 wydrukowaną z ww. platformy lub ze strony www.kobylnica.pl

Kobylnicki Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Istotą budżetu obywatelskiego jest umożliwienie mieszkańcom Gminy podjęcia decyzji odnośnie celów, na jakie zostanie przekazana część środków z budżetu gminnego. Dzięki temu każda osoba stale zamieszkująca na terenie Gminy Kobylnica może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na jakie zadania pieniądze z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt pod nr: (59) 842 90 70 w. 241, 245, mailowo na adres:
kobylnica@kobylnica.pl lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kobylnica ul. Główna 20 w Kobylnicy
w poniedziałki od 8.00 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 8.00 – 15.30 w piątek od 8.00 do 14.30.

Szczegółowe informacje dotyczące Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można znaleźć na specjalnie dedykowanej platformie internetowej https://kobylnica.budzet-obywatyelski.org Pod tym adresem można także dokonywać elektronicznej rejestracji proponowanego zadania. Zachęcamy do korzystania!

Liczymy na Państwa zaangażowanie i czekamy na ciekawe pomysły i inicjatywy!