Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zebrania wiejskie-wyborcze na terenie Gminy Kobylnica

Zebrania wiejskie-wyborcze na terenie Gminy Kobylnica

Informacja o zebraniach


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zgodnie z uchwałą Nr III/34/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, w dniach od 11 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. na terenie Gminy Kobylnica odbędą się zebrania wiejskie-wyborcze, na których mieszkańcy dokonają wyboru sołtysów oraz członków rad sołeckich.
Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wyborczych.