Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych

Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych

Sprawdź szczegóły


Podaj dalej:
Na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066.) w związku z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz wytycznych dla funkcjonowania urzędów i instytucji państwowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce[1] opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym z dniem 6 lipca 2020 roku ustala się, że do odwołania w jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylnica bezpośrednia obsługa interesantów w ramach zadań o charakterze publicznym będzie prowadzona z zachowaniem następujących zasad:
1. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie:
- Centrum Usług Wspólnych od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy CUW,
- Ośrodek Pomocy Społecznej od poniedziałku do środy, w godzinach pracy Ośrodka,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Biblioteki
- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Centrum.
2. Jednorazowo w jednostce może przebywać:
- Centrum Usług Wspólnych - 21 interesantów,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 9 interesantów,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy - 1 czytelnik,
- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy - 8 interesantów (z wyłączeniem Sali teatralnej oraz kameralnej).
3. Każdy interesant przebywający w jednostce organizacyjnej Gminy Kobylnica zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby – 2 metrów.
4. Po wejściu do jednostki organizacyjnej Gminy Kobylnica każdy interesant zobowiązany jest do:
1) dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym, udostępnionym przy drzwiach wejściowych,
2) zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki, bądź przyłbicy,
3) ograniczenia prowadzenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych),
4) stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie, w tym do poleceń wydawanych przez pracownika instytucji.
5. W pomieszczeniu, w którym załatwiane są sprawy urzędowe może jednocześnie przebywać 1 interesant.
6. Szczegółową organizację pracy poszczególnych jednostek określają wprowadzone wewnętrzne procedury.
Uwaga!
Zaleca się interesantom jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica wcześniejsze umawianie wizyt za pomocą:
1) elektronicznej skrzynki podawczej,
2) kontaktu telefonicznego lub e-mail z merytorycznym pracownikiem.
Pozwoli to na sprawniejszą obsługę oraz skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie przez pracownika.
Ośrodek Pomocy Społecznej
W każdy czwartek przyjmowanie interesantów odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach. Piątek jest dniem bez obsługi interesanta.