Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zagrożenie suszą w uprawach rolnych

Zagrożenie suszą w uprawach rolnych

termin składania wniosków do dnia 31.07.2019 r.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Wójt Gminy Kobylnica informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kobylnica zagrożenia suszą rolniczą w uprawach rolnych istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, komisja do szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przeprowadzi lustrację upraw w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

Szacowanie szkód przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 187 ze zm. ) oraz w oparciu o „ Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie ziemi lub lawinę

Komunikat dotyczący wystąpienia warunków suszy w Polsce : http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

Szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia suszą na poziomie Gminy Kobylnica : http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2212062/