Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Wójt Gminy Kobylnica z absolutorium za 2019 rok

Wójt Gminy Kobylnica z absolutorium za 2019 rok

Za nami sesja absolutoryjna


Podaj dalej:
25 czerwca, podczas XXIV sesji Rady Gminy Kobylnica, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Wójtowi Leszkowi Kulińskiemu. Głosowanie poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.

- Takie stanowisko radnych odbieram jako dostrzeżenie potencjału, jaki drzemie w kierowanym przeze mnie zespole, jak również aprobatę dla działań podejmowanych przez nas w czasie minionego roku. Sam 2019 rok uważam za udany. Myślę, że przyniósł wiele pozytywnych zmian i rozwiązań w różnych dziedzinach życia naszych mieszkańców – przekonywał Leszek Kuliński.

Wójt Gminy Kobylnica zwrócił też uwagę, że za sukcesem stoi wytrwałość, determinacja, zaangażowanie oraz wiedza całego zespołu ludzi, którym kieruje i aprobata radnych, z którymi zawsze stara się podejmować właściwe decyzje.

Ostatecznie za udzieleniem Wójtowi absolutorium zagłosowało 14 radnych.