Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wójt Gminy Kobylnica przekazuje informacje

dotyczące oferty złożonej w trybie art. 19a


Podaj dalej:

Do pobrania:

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) informuję, że w dniu 22 czerwca 2018 r. została opublikowana za pomocą serwisu Witkac.pl następująca oferta:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Gminy Kobylnica z siedzibą 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63 - zadanie pn. „Promocja aktywnego stylu życia w Gminie Kobylnica”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę na okres 7 dni :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobylnica,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylnica,
3) na stronie internetowej Gminy Kobylnica: www.kobylnica.pl

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać do dnia 4 lipca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 20 lub drogą elektroniczną na adres: d.klimowicz@kobylnica.eu na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Załączniki:
1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Promocja aktywnego stylu życia w Gminie Kobylnica”.
2. Formularz uwag do oferty pn. „Promocja aktywnego stylu życia w Gminie Kobylnica”