Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Ważna informacja dla mieszkańców Zębowa

Mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów


Podaj dalej:
Uprzejmie informujemy, że od dnia 24.09.2018 roku mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych w związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w Zębowie gmina Kobylnica”.

Roboty budowlane, realizowane będą na terenie miejscowości Zębowo i obejmują:
1) Sieć kanalizacji sanitarnej
2) Przyłącza kanalizacyjne
a ich Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioczek z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Portowej 21. Roboty budowlane wykonywane są na zlecienie Zamawiającego, którym jest Gmina Kobylnica.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 marca 2019 roku.

Osobą do kontaktu z ramienia Spółki „Wodociągi Słupsk” jest Andrzej Mielczarek – inspektor nadzoru tel. kont. 609 095 070.
Osobą do kontaktu z ramienia Gminy Kobylnica jest Teresa Osiewicz – inspektor ds. inwestycji infrastrukturalnych i obiektowych tel. kont. 530 264 799.

Osobą do kontaktu z ramienia Wykonawcy (Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioczek) jest Stanisław Cioczek – kierownik budowy - tel. kont. 602 513 495.

Za spowodowane utrudnienia z góry przepraszamy!