Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Uwaga PROSUMENCI

Uwaga PROSUMENCI

Inwentaryzacja instalacji fotowoltaicznych


Podaj dalej:

Do pobrania:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2016 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w dniach od 7 do 11 stycznia 2019 roku zostanie przeprowadzona inwentaryzacji instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kobylnica”.

Właściciele nieruchomości, na których zamontowane zostały instalacje proszeni są o ich udostępnienie komisji inwentaryzacyjnej.

Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji należy:
  • zapewnić dostęp do inwertera, w celu odczytu ilości wyprodukowanej przez instalację energii elektrycznej,
  • przekazać kopię aktualnej umowy ubezpieczenia urządzeń wchodzących w skład mikroinstalacji OZE z cesją praw na Gminę Kobylnica (dotyczy instalacji, których użytkownicy do dnia przeprowadzenia inwentaryzacji nie dostarczyli przedmiotowej umowy).