Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Trybunał po stronie samorządów

Trybunał po stronie samorządów

Orzeczenie ws. opodatkowania wiatraków


Podaj dalej:
Za niezgodne z konstytucją Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy, które w połowie 2018 roku wprowadziły zmiany w opodatkowaniu wiatraków. Orzeczenie poznaliśmy 22 lipca.

Chodzi o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 30 czerwca 2018r., ale z mocą od 1 stycznia 2018 r. Zmieniła ona zasady opodatkowania wiatraków – na korzyść właścicieli, ale ze stratą dla gmin. Zgodnie z przyjętymi wówczas założeniami przywrócone zostało opodatkowanie tylko części budowlanych wiatraka, czyli fundamentu oraz masztu. Inne elementy konstrukcyjne – turbiny, gondole, łopaty – znów były nieopodatkowane.

Gmina Kobylnica, działając w imieniu 21 polskich samorządów, uznała jednak, że zmiana była niekonstytucyjna, a w konsekwencji spowodowała duże kłopoty finansowe dla samorządów. Gminy zaplanowały bowiem już wcześniej swoje budżety z większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości. Argumenty samorządów przyjął (23.07) Trybunał Konstytucyjny.

- Mam nadzieję, że okres 18 miesięcy przyznany niejako ustawodawcy przez Trybunał na poprawienie dokonanego błędu zostanie dobrze wykorzystany. Mam na myśli odpowiednią współpracę ze stroną samorządową nad nowymi regulacjami. Najistotniejsze jest to, w jaki sposób zrekompensować uszczerbek w budżetach gmin – podkreśla Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński.

Z przeprowadzonych z tytułu zmian przepisów podatkowych w 2018 roku analiz samorządy utraciły od 350 do 380 mln zł. Jednocześnie Trybunał dał 18 miesięcy na zmianę przepisów w tym zakresie, aby stały się zgodne z Konstytucją.