Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich

Decyzje zapadały w czasie zebrań


Podaj dalej:
Zakończyły się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy decydowali o tym, komu powierzą obowiązki sołtysa i kto znajdzie się w radzie sołeckiej.

Poniżej prezentujemy nazwiska osób, które zostały wybrane w poszczególnych sołectwach.

Kończewo:
SOŁTYS
Pan Jarosław Siwiec
RADA SOŁECKA
Pani Joanna Buryło
Pani Beata Kędzior
Pani Iwona Jendruszko
Pani Wioletta Pawlicka

Sierakowo:
SOŁTYS
Pan Mariusz Narodzonek
RADA SOŁECKA
Pani Teresa Jendruszko
Pan Krzysztof Puć
Pan Artur Smysło
Pan Rafał Wrześniak

Kobylnica:
SOŁTYS
Pani Barbara Koźluk
RADA SOŁECKA
Pani Bożena Sykuła
Pani Wanda Dziawgo
Pan Aleksander Grygier
Pan Janusz Szambelan
Pan Ryszard Cichosz

Sycewice:
SOŁTYS
Pan Mieczysław Stępniewski
RADA SOŁECKA
Pani Joanna Kalinowska
Pan Ryszard Hendryk
Pan Janusz Raczyński

Bolesławice:
SOŁTYS
Pani Joanna Michalak
RADA SOŁECKA
Pan Krzysztof Królikowski
Pani Dorota Wosik
Pani Monika Walaszczyk
Pan Bartłomiej Jarząbek
Pani Aleksandra Urbanowicz

Widzino:
SOŁTYS
Pan Jarosław Piątek
RADA SOŁECKA
Pani Katarzyna Iwanicka
Pani Elżbieta Czarnuch
Pani Halina Wienckiewicz
Pan Stanisław Fostacz
Pan Robert Tomaszewski

Komiłowo:
SOŁTYS
Pan Piotr Drapalski
RADA SOŁECKA
Pani Dorota Wronka-Cisakowska
Pan Jerzy Safian
Pan Mateusz Wnuczyński

Płaszewo:
SOŁTYS
Pani Edyta Sak
RADA SOŁECKA
Pani Teresa Chamier-Gliszczyńska
Pani Magdalena Jaciubek
Pan Roman Grzonka
Pan Tomasz Klasa

Lubuń:
SOŁTYS
Pan Marek Olech
RADA SOŁECKA
Pani Teresa Olech
Pani Dorota Stankiewicz
Pani Alicja Tates
Pan Zdzisław Milewicz

Łosino
SOŁTYS
Pan Leon Kiziukiewicz
RADA SOŁECKA
Pani Lucyna Pozorska
Pani Zofia Giersz
Pani Monika Wiszowata
Pan Stefan Batóg

Lulemino:
SOŁTYS
Pan Filip Tates
RADA SOŁECKA:
Pani Anna Kardaś
Pani Anna Grzegorczyk
Pani Kazimiera Tates
Pani Izabela Tates
Pan Tomasz Semenowicz

Żelkówko
SOŁTYS
Pani Paulina Kaczmarska
RADA SOŁECKA
Pani Alina Tatar
Pani Lucyna Zdral
Pan Waldemar Królikowski

Kwakowo:
SOŁTYS
Pani Urszula Cudziło
RADA SOŁECKA
Pani Iwona Drywa
Pani Magdalena Zbijowska
Pan Karol Liss
Pan Marcin Wasiuk
Pan Dariusz Żygłowicz

Komorczyn:
SOŁTYS
Pan Mirosław Przybył
RADA SOŁECKA
Pani Magdalena Grzybowska
Pan Krzysztof Kowalski
Pan Mariusz Nenca

Ścięgnica:
SOŁTYS
Pani Agnieszka Barszczewska
RADA SOŁECKA
Pan Maciej Barszczewski
Pan Cezary Iwański
Pan Kamil Kaszowski
Pan Mariusz Styś

Wrząca:
SOŁTYS
Pani Anna Janusz
RADA SOŁECKA
Pani Wioleta Józwa
Pani Karolina Jaworska
Pan Artur Józwa
Pan Zbigniew Józwa
Pan Jerzy Wątor

Bzowo:
SOŁTYS
Pan Janusz Kaszowski
RADA SOŁECKA
Pani Karolina Szmytkiewicz
Pani Katarzyna Kricka
Pani Agnieszka Małkowska
Pani Maria Drogoś
Pan Mateusz Mielewczyk

Słonowice:
SOŁTYS
Pan Waldemar Dyryło
RADA SOŁECKA
Pani Monika Jęchorek
Pani Barbara Ksel
Pan Krzysztof Klein
Pan Andrzej Wrembel

Słonowiczki:
SOŁTYS
Pani Anna Majewska
RADA SOŁECKA
Pani Małgorzata Sikora
Pani Krystyna Lebel
Pani Alicja Nowodworska

Runowo Sł.:
SOŁTYS
Pani Julita Bielańczuk
RADA SOŁECKA
Pan Grzegorz Krupa
Pani Marta Urbanek
Pani Alina Melchert

Reblino:
SOŁTYS
Pani Marzena Kaczor
RADA SOŁECKA
Pani Alicja Markiewicz
Pani Maria Startek
Pani Aleksandra Zinkowska
Pan Jarosław Klawikowski
Pan Krzysztof Startek

Zagórki:
SOŁTYS
Pan Waldemar Skóra
RADA SOŁECKA
Pani Angelika Sałaj
Pan Arkadiusz Niewiadomski
Pan Józef Puzio

Kuleszewo:
SOŁTYS
Pani Barbara Stępień
RADA SOŁECKA
Pani Irena Klimek
Pani Krystyna Olech
Pani Joanna Wasiuk
Pan Mieczysław Kłosowski
Pan Tomasz Malski

Kruszyna:
SOŁTYS
Pani Alicja Tołoczko
RADA SOŁECKA
Pani Aleksandra Markowska
Pan Andrzej Markowski
Pani Kazimiera Pogorzelska

Zębowo:
SOŁTYS
Pan Leszek Mazur
RADA SOŁECKA
Pani Dominika Lipka
Pani Justyna Lipka
Pan Jacek Samsel
Pani Beata Świergal-Samsel
Pan Dominik Tencza