Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Srebrne Serce”

Gmina Kobylnica i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu „Srebrne Serce” realizowanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie seniorów podejmujących szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica.

Kandydatów do konkursu „Srebrne Serce” można zgłaszać listownie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy zgodnie z przyjętym regulaminem w okresie od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.