Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Strażnicy sprawdzą, czym palimy w piecach

Strażnicy sprawdzą, czym palimy w piecach

Zmiany w przepisach


Podaj dalej:
Od listopada Straż Gminna może karać za łamanie przepisów ustawy antysmogowej, w tym za palenie w piecu węglem złej jakości oraz mokrym drewnem. Tak wynika z nowych wytycznych, które mają wypełnić obecnie istniejącą lukę w prawie.

W przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji rozporządzeniu zwiększono uprawnienia strażników gminnych i miejskich w zakresie kontroli wykorzystywanych przez poszczególne gospodarstwa paliw.

Jak uzasadniali autorzy zmian dotychczas obowiązująca egzekucja odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów uchwał antysmogowych nie była na tyle skuteczna, by mogła nadal obowiązywać. W praktyce okazywało się bowiem, że nawet w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, czy nawet skrajnego łamania obowiązujących norm, pojawiały się poważne trudności wynikające z braku mechanizmu umożliwiającego podjęcie przez strażników natychmiastowej w skutkach reakcji prawno-karnej.

- Dzięki rozporządzeniu, strażnicy gminni będą mogli nałożyć mandat za stosowanie niewłaściwego paliwa tj. mułów i flotokoncentratów węglowych (kopalniane błoto), węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu, biopaliwa zawierającego biomasę o wilgotności powyżej 20 procent, mokrego drewna – informuje Piotr Der, komendant Straży Gminnej w Kobylnicy.

W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze straży gminnej będą mogli skontrolować, czy kupiony węgiel posiada odpowiedni certyfikat. Dokument jest wydawany w składach opałowych. Natomiast do pomiaru wilgotności palonego drewna mogą wykorzystywać pakiet odpowiednich narzędzi.

Podczas kontroli pieca jak i stosowanego paliwa przez mieszkańców Gminy Kobylnica strażnicy w razie napotkanych nieprawidłowości najpierw będą udzielać stosownych pouczeń, w razie permanentnego niestosowania się do nich będą mogli wystawić mandat karny.

Ostatni raport NIK w sprawie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju nie pozostawia żadnych złudzeń. Zdaniem ekspertów, Polska jest czarnym punktem na mapie Europy. Zdecydowanie najgorszym powietrzem oddychają mieszkańcy południowej części kraju. Ci z pasa środkowego mają “powietrze zróżnicowane”. Smog zaś najmniej powinien przejmować Polaków z północy. Na świecie 600 tys. dzieci umiera rocznie z powodu ostrych infekcji dróg oddechowych spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem.