Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Strażnicy sprawdzą, czym palimy w piecach

Strażnicy sprawdzą, czym palimy w piecach

Zmiany w przepisach


Podaj dalej:
Od listopada Straż Gminna może karać za łamanie przepisów ustawy antysmogowej, w tym za palenie w piecu węglem złej jakości oraz mokrym drewnem. Tak wynika z nowych wytycznych, które mają wypełnić obecnie istniejącą lukę w prawie.

W przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji rozporządzeniu zwiększono uprawnienia strażników gminnych i miejskich w zakresie kontroli wykorzystywanych przez poszczególne gospodarstwa paliw.

Jak uzasadniali autorzy zmian dotychczas obowiązująca egzekucja odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów uchwał antysmogowych nie była na tyle skuteczna, by mogła nadal obowiązywać. W praktyce okazywało się bowiem, że nawet w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, czy nawet skrajnego łamania obowiązujących norm, pojawiały się poważne trudności wynikające z braku mechanizmu umożliwiającego podjęcie przez strażników natychmiastowej w skutkach reakcji prawno-karnej.

- Dzięki rozporządzeniu, strażnicy gminni będą mogli nałożyć mandat za stosowanie niewłaściwego paliwa tj. mułów i flotokoncentratów węglowych (kopalniane błoto), węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu, biopaliwa zawierającego biomasę o wilgotności powyżej 20 procent, mokrego drewna – informuje Piotr Der, komendant Straży Gminnej w Kobylnicy.

W praktyce oznacza to, że funkcjonariusze straży gminnej będą mogli skontrolować, czy kupiony węgiel posiada odpowiedni certyfikat. Dokument jest wydawany w składach opałowych. Natomiast do pomiaru wilgotności palonego drewna mogą wykorzystywać pakiet odpowiednich narzędzi.

Podczas kontroli pieca jak i stosowanego paliwa przez mieszkańców Gminy Kobylnica strażnicy w razie napotkanych nieprawidłowości najpierw będą udzielać stosownych pouczeń, w razie permanentnego niestosowania się do nich będą mogli wystawić mandat karny.

Ostatni raport NIK w sprawie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju nie pozostawia żadnych złudzeń. Zdaniem ekspertów, Polska jest czarnym punktem na mapie Europy. Zdecydowanie najgorszym powietrzem oddychają mieszkańcy południowej części kraju. Ci z pasa środkowego mają “powietrze zróżnicowane”. Smog zaś najmniej powinien przejmować Polaków z północy. Na świecie 600 tys. dzieci umiera rocznie z powodu ostrych infekcji dróg oddechowych spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem.