Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Straż Gminna

Straż Gminna

Informacje i zakres działań


Podaj dalej:
Straż Gminna w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica
tel: 59 841 07 55
fax: 59 842 90 72

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:00 - 16:00.

Zgłoś interwencję: w godzinach pracy 663 930 180, poza godzinami 997
e-mail: sg@kobylnica.pl

Komendant:

Piotr Der

Strażnicy:
Katarzyna Staniszewska
Maciej Grzybowski
Natalia Filipczak
pok. nr 7 i 8

Dowiedz się więcej o działalności Straży Gminnej w Kobylnicy