Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Stanowcze „Nie” dla otyłości i nadwagi

Stanowcze „Nie” dla otyłości i nadwagi

Wkrótce ruszy specjalny program


Podaj dalej:
Uczniowie z kobylnickich szkół zostanie objętych profilaktycznym programem, którego głównym celem jest odpowiednio wczesne wykrycie nadwagi u młodych ludzi, a w konsekwencji – walka z otyłością. Program ma ruszyć w przyszłym roku i potrwa trzy lata.

O problemie coraz częściej występującej otyłości wśród dzieci i młodzieży alarmują różnego rodzaju badania i instytucje zajmujące się monitorowaniem sytuacji. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w Europie otyłość dotyka przeciętnie jednego na trzech chłopców i jedną na pięć dziewczynek w wieku od sześciu do dziewięciu lat. Żadna inna choroba przewlekła nie jest aż tak bardzo rozpowszechniona wśród populacji dzieci w wieku szkolnym. Niepokojąco sytuacja wygląda również w Polsce, gdzie z problemem otyłości boryka się coraz więcej młodych ludzi.

W trakcie październikowej sesji Rada Gminy Kobylnica podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia specjalnego programu profilaktycznego, którego głównymi celami są odpowiednio wczesne zdiagnozowanie nadwagi oraz – co bardzo istotne – konsekwentne i systematyczne prowadzenie działań edukacyjnych, które mają uświadomić młodym ludziom, jakie konsekwencje niesie ze sobą nadwaga oraz otyłość, a więc możliwość występowania wielu chorób i niekorzystnych zmian w naszym organizmie.

Program będzie skierowany do uczniów kobylnickich szkół z roczników 2007-2013. Dodatkowo w działania zaangażowanych zostanie oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

Pierwszym elementem całego programu będzie szczegółowe oszacowanie liczby dzieci z nadwagą i otyłością w Gminie Kobylnica. Odbędzie się to na podstawie badań, które niebawem zostaną przeprowadzone we wszystkich szkołach. Po odpowiednim zdiagnozowaniu skali całego problemu, a więc w pierwszym kwartale przyszłego roku, zainaugurowane zostaną działania edukacyjne, które będą objawiać się w prowadzeniu specjalnych zajęć. W ich organizację zaangażowane zostaną poradnie dietetyczne, psychodietetycy i specjaliści od żywienia. To oni, w trakcie konsultacji z uczniami i rodzicami, będą wyjaśniać takie kwestie jak zdrowy styl życia i odpowiednia dieta. Poprzez rozmowy i dyskusje, wykłady, szkolenia i specjalne zajęcia będą przybliżać wiedzę na temat produktów żywieniowych, zasad ich odpowiedniego łączenia, kaloryczności posiłków i wartości odżywczych.

Dzięki temu dzieci będą miały okazję do wyrobienia w swoim zachowaniu nowych – a przede wszystkim zdrowych – nawyków żywieniowych. Co ważne, odbywać się będą także regularne pomiary antropometryczne, które pozwolą na monitorowanie wskaźników BMI, a w przypadku wykrycia zaburzeń i chorób wymagających dalszego leczenia (np. wtórne nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gruczołów hormonalnych, cukrzyca), dzieci będą mogły liczyć na dalszą opiekę lekarską, którą otrzymają w trybie pilnym.

Zaplanowane na najbliższe trzy lata działania, których efektem ma być zmniejszenie wskaźników nadwagi i otyłości wśród uczniów klas I – V, będą kosztować ponad 100 tysięcy złotych. Kobylnicki samorząd walczy o dofinansowanie całego projektu ze środków pomorskiego oddziału NFZ.

Projekt otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinię Wojewody dotycząca zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej i zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Badanie, zrealizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wykazało, że co 10. ośmiolatek w Polsce ma nieprawidłowy poziom skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Jak tłumaczą eksperci, jest to niepokojące dlatego, że wskaźnik ten wyraźnie koreluje z nadwagą i otyłością, co może sugerować rozwój zespołu metabolicznego i innych chorób u tych dzieci w przyszłości. Z badań wynika, że u zdecydowanej większości dzieci, w około 95 proc. przypadków, nadwaga i otyłość jest wynikiem przekarmienia, a więc przyjmowania zbyt dużej ilości energii wraz z pożywieniem. Tylko w kilku procentach przypadków jest to wina genów czy chorób. Eksperci zwracają też uwagę na fakt, że do rozwoju otyłości i nadwagi u dzieci przyczyniają się często dorośli, przez swoje błędne postrzeganie wyglądu dzieci. Z ankiet, wypełnionych przez rodziców wynika, że w większości postrzegają masę ciała swoich dzieci jako prawidłową – tylko 14 proc. rodziców uznało, że dziecko ma nadwagę.

Wzrost częstości zachorowań na otyłość powoduje zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej. Wyniki badań przeprowadzonych w 10 krajach Europy Zachodniej wykazały, że koszt opieki zdrowotnej związanej z otyłością wynosi 10.4 bilionów euro. W zależności od kraju koszty te wynosiły od 0,09% do 0,61% produktu krajowego brutto. Zachorowania na otyłość powodują również zwiększenie tzw. kosztów pośrednich obejmujących utratę produktywności chorych, koszty zwolnień lekarskich, rent, przedwczesnych emerytur, opieki sprawowanej nad chorymi przez bliskich i przedwczesną śmiertelność.