Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sprawdzian gotowości bojowej gminnych jednostek OSP

Pożar budynku przemysłowego i pomoc poszkodowanym osobom


Podaj dalej:
Każdego roku strażacy z Gminy Kobylnica sprawdzają gotowość operacyjną swoich jednostek oraz sprawność podejmowania działań podczas symulowanych zdarzeń. Scenariusz ostatniej edycji manewrów zakładał opanowanie pożaru budynku przemysłowego i konieczność udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia osób.

Symulację ostatniej edycji ćwiczeń przeprowadzono 5 października w Kruszynie, na terenie zakładu „LASER”. Celem ćwiczeń było praktyczne przeprowadzenie działań gaśniczych poprzez właściwe opanowanie rozprzestrzeniającego się ognia oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego, odnalezienie i udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W manewrach uczestniczyło 6 jednostek OSP z terenu gminy tj: OSP Kruszyna, OSP Lubuń, OSP Sierakowo, OSP Lulemino, OSP Sycewice, OSP Wrząca, Straż Gminna oraz personel zakładu w Kruszynie.

Akcja od początku przebiegała bardzo sprawnie i zakończyła się pełnym sukcesem, potwierdzając po raz kolejny wysokie wyszkolenie naszych strażaków. Jak podkreślali sami uczestnicy manewrów, ćwiczenia są dla nich pewnego rodzaju warsztatami, w których chodzi nie tylko o wykonanie zadań oraz ich ocenę, ale także na omówienie tych elementów, które powinny być lepiej zrealizowane.

Poczynaniom strażaków przyglądali się m.in. radni, mieszkańcy Kruszyny, Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Fuchs – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności Powiatu Słupskiego oraz Paweł Lisowski – członek Zarządu Powiatu Słupskiego.

Po zakończonych ćwiczeniach strażacy spotkali się na podsumowaniu realizowanych tego wieczoru działań.