Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Krajowy program "Czyste Powietrze" - nabór wniosków

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sprawdzian gotowości bojowej gminnych jednostek OSP

Pożar budynku przemysłowego i pomoc poszkodowanym osobom


Podaj dalej:
Każdego roku strażacy z Gminy Kobylnica sprawdzają gotowość operacyjną swoich jednostek oraz sprawność podejmowania działań podczas symulowanych zdarzeń. Scenariusz ostatniej edycji manewrów zakładał opanowanie pożaru budynku przemysłowego i konieczność udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia osób.

Symulację ostatniej edycji ćwiczeń przeprowadzono 5 października w Kruszynie, na terenie zakładu „LASER”. Celem ćwiczeń było praktyczne przeprowadzenie działań gaśniczych poprzez właściwe opanowanie rozprzestrzeniającego się ognia oraz zorganizowanie zaopatrzenia wodnego, odnalezienie i udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W manewrach uczestniczyło 6 jednostek OSP z terenu gminy tj: OSP Kruszyna, OSP Lubuń, OSP Sierakowo, OSP Lulemino, OSP Sycewice, OSP Wrząca, Straż Gminna oraz personel zakładu w Kruszynie.

Akcja od początku przebiegała bardzo sprawnie i zakończyła się pełnym sukcesem, potwierdzając po raz kolejny wysokie wyszkolenie naszych strażaków. Jak podkreślali sami uczestnicy manewrów, ćwiczenia są dla nich pewnego rodzaju warsztatami, w których chodzi nie tylko o wykonanie zadań oraz ich ocenę, ale także na omówienie tych elementów, które powinny być lepiej zrealizowane.

Poczynaniom strażaków przyglądali się m.in. radni, mieszkańcy Kruszyny, Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Waldemar Fuchs – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obronności Powiatu Słupskiego oraz Paweł Lisowski – członek Zarządu Powiatu Słupskiego.

Po zakończonych ćwiczeniach strażacy spotkali się na podsumowaniu realizowanych tego wieczoru działań.