Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Protokół ze spotkania Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - Kisielice, 17 kwietnia 2009 r.

Protokół ze spotkania Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - Kisielice, 17 kwietnia 2009 r.

Na dzień 17 kwietnia 2009 roku w Gminnym Centrum Reagowania w Kisielicach zaplanowane było Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Z powodu braku kworum wyznaczono kolejny termin Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Gminie Pruszcz - 22 czerwca br. W związku z powyższym odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób - przedstawiciele gmin oraz zaproszeni goście m.in.: Pan Stanisław Gorczyca - Senator RP, Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Środowiska, Pan Maciej Rygielski - Starosta Iławski, Pan Wiesław Wójcik - Prezes Zarządu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.