Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Protokół Nr 52009 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Pruszcz 22 czerwiec 2009 r.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej odbyło się w przerwie Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W głosowaniu tajnym w wyborach uzupełniających zostało wybranych dwóch nowych członków Zarządu: Pan Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików oraz Pan Marek Lewandowski - Zastępca Burmistrza Karlina.
Celem posiedzenia było wybranie Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Skarbnikiem Zarządu Stowarzyszenia został Pan Marek Lewandowski - Zastępca Burmistrza Karlina.
W związku z powyższym Przewodniczący Zarządu odczytał treść uchwały i otworzył dyskusję. W związku z brakiem zapytań Przewodniczący zamknął dyskusję i skierował pod głosowanie przyjęcie uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy braku sprzeciwu i głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 4/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zakończono.